Druhý ročník

Snažíme se založit učení matematiky především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Hlavní důraz by měl být kladen především na čtení a zápis čísel, číselné řady, porovnávání a číselné operace.

Moduly k procvičení: