Kořeny vyvráceného stromu

Při vycházce v lese můžeme občas spatřit vyvrácený strom, který nevydržel nápor větru třeba při bouřce. Je to vlastně konec jednoho života. Ale na místě vývratu se hned objevuje život nový.
Výstupy pro žáka:
– rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor
– pozná základní a podvojné barvy a vhodně je použije

 Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, temperové barvy, štětce, kelímek s vodou, misky na míchání barev

Provedení

  1. Vyprávíme si o prázdninových toulkách lesem. Co vše jsme spatřili? K létu ovšem také patří bouřky a lijáky. Ty v lesích způsobují škody. Leckterý strom nevydrží nápor větru a vyvrátí se. Jak vypadá takový vývrat? Jaké jsou kořeny vyvráceného stromu? Co se stane s jeho kmenem? Co začne vyrůstat na obnažené půdě vývratu?
  2. Vyprávíme si o členění a růstu kořenů. Na tabuli si vyjádříme mohutnost a postupné zjemňování kořenů stromu.
  3. Žáci si představí lesní vývrat s kořeny stromu. Co vše vidíme v pozadí? Jaké nové rostlinky se objeví v půdě vyvráceného kmene?
  4. Na čtvrtku malujeme temperami v hrubých obrysech kořeny vyvráceného stromu. Přidáme proporci kmene a pozadí.
  5. Slabším štětcem malujeme detaily, řešíme také popředí vývratu se sem tam nově rostoucími rostlinkami.
  6. Promyslíme barevnost, abychom měli práci „plastickou“.

Hotovou práci představíme spolužákům. Zhodnotíme především výtvarné působení práce, zachycené proporce i detaily.

Ukázky práce:

01 02

03 04

Napsat komentář