3D hlava

Zkusme si vytvořit netradiční portrét. Zhodnotíme působení různých barev – příjemné a nepříjemné pocity, veselé a smutné barvy.
Výstupy pro žáka:
– poznává základní prostorové útvary a modeluje podle skutečnosti
– výtvarně vyjadřuje proporce lidské postavy a hlavy, konfrontuje představu se skutečností
– zkouší vytvořit svůj vizuální obraz

Potřebný materiál a pomůcky

dvě bílé čtvrtky A4, vodové či temperové barvy, štětce, kelímky na vodu, misky na míchání barev, tužky, nůžky, lepidlo

Provedení

  1. Předem si z kartonu nebo čtvrtky připravíme šablonu hlavy z profilu
  2. Povídáme si o tom, jakými dojmy na nás působí různé barvy. Vyhodnotíme, které barvy působí spíš vesele a které spíš smutně.
  3. Na dvě čtvrtky si obkreslíme dvě hlavy z profilu tak, aby se dívaly proti sobě. Nesmí tedy být obkreslené obě stejným směrem.
  4. Jednu hlavu vybarvíme barvami a vzory tak, aby zastupovala příjemné pocity – radost, štěstí, dobrosrdečnost, přátelství…, a druhá pocity nepříjemné – smutek, zlost, závist, deprese…
  5. Po uschnutí hlavy vystřihneme.
  6. Obě hlavy podélně přehneme zhruba na polovinu, přiložíme k sobě a přední části slepíme k sobě. Zadní část rozevřeme a připneme na nástěnku – hlavy vystupují kolmo z nástěnky.

Ukázky žákovských prací

109v 110v

111v 112v

113v 114v

Napsat komentář