Muž a žena

V této kapitole se věnujeme stavbě ženských a mužských pohlavních žláz. Povíme si o změnách v době dospívání – v pubertě. Žáci obdrží základní poznatky o sexualitě. Velkou pozornost věnujeme drogám, alkoholu a kouření. Tématu věnujeme tři až čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– rozšíří si poznatky o návykových látkách, osvojí si způsob jejich odmítání
– rozliší biologické a psychické změny v dospívání
– vysvětlí základní funkce pohlavní soustavy
– orientuje se v bezpečném sexuálním chování
– ohleduplně se chová k druhému pohlaví

Člověk se narodí buď jako chlapec – muž, nebo jako dívka – žena. Rozdílnost pohlaví je v přírodě základem pro rozmnožování – udržování druhu organismu. Rozdílnost mezi mužem a ženou je především ve stavbě pohlavních orgánů (žláz), v celkovém vzhledu a jednání.

V prezentaci se seznámíme s ženskými a mužskými pohlavními orgány a jejich umístěním v těle. Dále si všimneme uložení plodu v matčině těle před porodem. Porodu a narození byl věnován první pracovní list.

V období dospívání vznikají v mužských a ženských žlázách hormony, které ovlivňují změny ve vzhledu muže a ženy. Muži mají hrubší hlas, široká ramena, větší sílu, rostou jim vousy. Ženy mají větší prsa, menší sílu, jemnější hlas i pleť. V pubertě se chlapci i dívky o sebe začínají více zajímat, uvědomují si své odlišnosti. Jsou zvídaví, otevírá se před nimi svět dospělých, zajímají se o otázky kolem sexu.

O sexualitě a bezpečném sexuálním chování se dozvíme ve videofilmu Co je třeba vědět o sexu II. díl. Žáci si při sledování výukového pořadu zapisují do sešitu dotazy a poznatky, které chtějí společně probrat, vysvětlit, či na které se chtějí zeptat rodičů.

Podobně se seznámíme s drogovou problematikou. Ve videofilmu „Život“ s drogou na nás čekají odpovědi na otázky Co jsou drogy a jak se k nim staví zákon?, Jak na uživatele působí?, Proč je lidé berou? Naučíme se rozeznat různé druhy a jejich účinky. Z konkrétních výpovědí uživatelů drog zjistíme, co jim droga vzala a jak obtížné je závislost na drogách léčit. Film občas zastavíme, aby si žáci mohli udělat poznámky do svých sešitů.

Po zhlédnutí filmu je vhodné, aby si každý z žáků zapsal do sešitu plusy a minusy užívání drog (zahrnout sem můžeme i cigarety a alkohol). Poté žáky povzbudíme, aby besedovali, sdělovali své názory.

Věnovat bychom se měli také diskusi o tom, jaká je alternativa k drogám.

Poznatky si shrneme a zopakujeme v pracovním listu.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář