Svaly

Ohýbáním paže v lokti a hmatem druhé ruky sledujeme, jak se mění tvar svalů na pažích. I na jiných místech těla pátráme, které svaly se při pohybu zkracují a které natahují. Některé svaly zkusíme ovládat svou vůlí. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– rozliší druhy svalů

Svaly jsou ke kostem připoutány šlachami. Smršťování a natahování svalu umožňují vlákénka, y nichž se sval skládá. Tím, jak se svaly zkracují nebo natahují, pohybují jednotlivými částmi kostry. Na každém pohybu těla se podílí mnoho různých svalů. Tyto svaly ovládáme svou vůlí. Uvnitř těla jsou také svaly, které svou vůlí ovládat nemůžeme. Jsou například ve stěně žaludku, srdce a v dalších vnitřních orgánech.

V prezentaci si všimneme našich svalů, povíme si o jejich výživě a připojení ke kloubům. Řekneme si o nutnosti pravidelného a dostatečného pohybu, aby nám svaly nezarůstaly tukem. Představíme si smršťování a natahování svalů, které si vyzkoušíme. Některé svaly zkusíme ovládat svou vůlí.

Všimneme si hladkých svalů – i ty si zkusíme ovládat vůlí, vyvodíme závěr, proč to nejde.

Pro toto učivo máme připravené pracovní listy Svaly propojené s matematikou. V nich si zkusíme odhadnout počet našich svalů. Odhad si ověříme v encyklopedii. Připraven je zde také pokus s natahováním a smršťováním svalů.

Napsat komentář