Historie Česka

První část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na starší dějiny od nejstaršího osídlení naší vlasti do třicetileté války (tedy do 17. století). Kapitola Starší české dějiny obsahuje osm tematických celků v rozsahu 31 vyučovacích hodin, k tomu 6 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme ve čtvrtém ročníku od poloviny února do konce školního roku.

Tematické celky

 1. Za dávných časů (3 vyučovací hodiny)
 2. Dávní Slované (3 vyučovací hodiny)
 3. Staré pověsti (2 vyučovací hodiny)
 4. Čechy za vlády Přemyslovců (7 vyučovacích hodin)
 5. Český stát za vlády Lucemburků (3 vyučovací hodiny)
 6. Husitské války (3 vyučovací hodiny)
 7. Období po husitských válkách (3 vyučující hodiny)
 8. České země za vlády Habsburků (7 vyučovacích hodin)
 9. Opakování a shrnutí učiva (6 vyučovacích hodin)

Druhá část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na novější dějiny od období, kdy naše vlast byla součástí Rakouska (18. století), přibližně do roku 1993, tedy do vzniku České republiky. Kapitola Nové české dějiny obsahuje sedm tematických celků v rozsahu 23 – 25 vyučovacích hodin, k tomu asi 4 – 5 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme v pátém ročníku od listopadu do března.

Tematické celky

 1. České země – součást Rakouska (6 vyučovacích hodin)
 2. Století páry a elektřiny (4 vyučovací hodiny)
 3. První světová válka (2 vyučovací hodiny)
 4. Československá republika (4 vyučovací hodiny)
 5. Druhá světová válka (3 vyučovací hodiny)
 6. Obnovená Československá republika (2 – 3 vyučovací hodiny)
 7. Návrat k demokracii (2 – 3 vyučovací hodiny)
 8. Opakování a shrnutí učiva (4 – 5 vyučovacích hodin)

Napsat komentář