Internet kolem nás

Internet neznamená jen webové stránky. Nabízí další služby – vyměňování zpráv, diskusní fóra, telefonování, televizní a rozhlasové vysílání, obchodování, studium… My se zaměříme především na internetový prohlížeč, jeho možnosti a hlavně na hledání a zpracování informací, které potřebujeme. Toto téma je určeno pro žáky 5. ročníku. V tematickém plánu je zařazeno od dubna do června.
Výstupy pro žáka:
– využívá informace z různých informačních zdrojů, aktivně je vyhledává a zpracovává – aktivně používá dvojklik a kliknutí levým i pravým tlačítkem myši v souvislosti s vyvoláním místní nabídky

K samostatné práci žáků máme připravené dílčí úkoly, které postupně plní. Získané informace zpracovávají většinou ve Writeru, využít můžeme také prezentační program, například pro zpracování získaných obrázků na téma vesmír.

Tematické okruhy s časovou dotací:

  1. Virtuální cesta po Evropě (1 vyučovací hodina)
  2. Záložky a Historie (1 vyučovací hodina)
  3. Vyhledávání obrázků (3 – 4 vyučovací hodiny)
  4. Hledání v mapě (2 – 3 vyučovací hodiny)
  5. Dopravní spojení (1 – 2 vyučovací hodiny)
  6. Internetové projekty (5 vyučovacích hodin)

Napsat komentář