Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa.

1) Přehled slovních druhů
a) Seřaď názvy slovních druhů: řazení
b) Názvy slovních druhů přiřaď ke správným číslům: přiřazení

2) Podstatná jména
a) K podstatným jménům přiřaď zájmena ten, ta, to: přiřazení
b) Podstatná jména přiřaď ke správným druhům: přiřazení
c) Podstatná jména seřaď podle druhů (osoby, zvířata, věci): řazení
d) Podstatná jména seřaď podle ukazovacích zájmen: řazení
e) Ve větách hledej podstatná jména a zapisuj je do mřížky: cvičení
f) Doplňuj podstatná jména: cvičení
g) Vybírej podstatná jména: cvičení

3) Slovesa
a) K podstatným jménům přidej slovesa: přiřazení
b) Určuj podstatná jména a slovesa: cvičení
c) Ve větách hledej slovesa a zapisuj je do mřížky: cvičení
d) Doplňuj slovesa: cvičení

4) Předložky a spojky
a) K předložkám přidej podstatné jméno: přiřazení
b) Do vět doplň předložky: cvičení
c) Určuj předložky, podstatná jména a slovesa: cvičení
d) Do větných celků doplň spojky: cvičení
e) Hledej spojky: cvičení
f) Vybírej spojky: cvičení
g) Vybírej předložky: cvičení

5) Ostatní slovní druhy
a) Zájmena: cvičení
b) Přídavná jména: přiřazení – cvičení – cvičení
c) Číslovky: přiřazení – cvičení
d) Citoslovce: přiřazení
e) Příslovce: přiřazení

6) Opakování
a) Slovní druhy ve větě (podstatná jména – slovesa): cvičení
b) Slovní druhy ve větě (všechny slovní druhy): cvičení
c) Slovní druhy ve větě (všechny slovní druhy): cvičení
d) Z předložených slov vyber podstatná jména: cvičení

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.