Metronom

Metronom se svým tikáním podobá hodinám. Slouží hudebníkům k udržování tempa při nácviku skladeb. Sestrojil ho Johann Nepomuk Mälzel. Jeho přítelem byl hudební skladatel Ludwig van Beethoven a ten složil k oslavě tohoto vynálezu žertovný kánon, jehož melodii využil při zkomponování symfonie. Pravidelný rytmus vyhledáme i v lidové písni.
Výstupy pro žáka:
– reprodukuje píseň podle notového záznamu
– vyjadřuje pocity z poslechu hudebního díla

Poslech – Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur (2. věta)

Melodika této symfonie je plná hravosti, optimismu, lehkosti. Svou bezstarostností nás vrací k dílům Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Poprvé zazněla v roce 1814, v době, kdy byl skladatel už úplně hluchý. Ve druhé větě (Allegretto sherzando = žert) uslyšíme Beethovenův žertovný kánon Metronom složený v oslavu svému příteli, vynálezci metronomu:

metronom

Jsou mlynáři

mlynari

Tato lidová píseň má pravidelný rytmus podobně jako metronom. Je živá a hravá.

  • Její text nejprve říkáme na jeden nádech: Jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlejny klapy, klapy, jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlejny jdou.
  • Ke zpěvu tleskáme rytmus ostinátní figury. Někteří žáci doprovodí tišší deklamací – klapy klap.
  • Dvě skupiny žáků – jedna zpívá, druhé patří rytmika (jednoduché ostináto), střídáme se.

Posuvky

Posuvky posouvají tón o něco výš nebo ho snižují o něco níž.

  • křížek zvyšuje původní tón o půltón
  • bé snižuje původní tón o půltón

krizky

becka

Křížky nebo bé na začátku písničky nám předznamenávají, jaké tóny máme v písničce zpívat. Žákovské týmy vyhledají předznamenání v písničkách, které jsme se naučili zpívat. Pokud má píseň předznamenání, zazpívají ji.

Náchodský zámeček

nachodsky_zamecek

Píseň o loučení dívky s chlapce je smutná. Zpíváme ji mírně. Dívka v ní miluje chlapce tak moc, že si říká, že ho neměla raději poznat. Chlapce totiž verbíři zverbovali na vojnu a on se kdoví kdy a jestli vůbec vrátí.

  • V jakém taktu je píseň?
  • Který tanec můžeme na tento rytmus tančit?
  • Vytleskáme si rytmus písně.
  • Jaké má píseň předznamenání?
  • Které noty musíme zvýšit? Vyhledáme si je a vybarvíme.

Napsat komentář