Živly

S různými živly se všechny živé organismy včetně člověka setkávají na Zemi od okamžiku zrození. Mnohé živly způsobují velké škody v našem blízkém i vzdáleném okolí. Zkusíme si je vyjádřit pomocí malby.
Výstupy pro žáka:
– chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby světa
– konfrontuje pozorovací schopnosti a paměť

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tempery, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev

Provedení

 1. S žáky hovoříme o živlech na Zemi a o tom, jak vznikají.
 2. Uvedeme si některé příklady:
  • ohníček – plamínek – oheň – požár
  • kapka – pramínek – voda – rybník – povodeň
  • vzduch – vánek – vítr – vichřice
  • země – oranice – hlína – skály – písek
 3. Ukážeme si některé zajímavé výtvarné práce. Využít můžeme i některé obrazy Edvarda Muncha.
 4. Žák si podle svých preferencí zvolí jeden ze živlů.
 5. Výtvarně ho zpracuje.
 6. Při předvedení spolužákům hodnotíme výtvarné působení díla i jeho zpracování.

Ukázky žákovských prací:

 

 

Napsat komentář