Dávní Slované – historické obrázky

historie07

Bitva u Wogastisburgu roku 631, ve které porazil Sámo franského krále Dagoberta.

historie19

Příchod Konstantina a  Metoděje na Moravu.

historie20

Konstantin a Metoděj na Velehradě.

historie22

Svatopluk vnikl do Metodějova kostela. „Ni o krok dále, ať tě Bůh na místě neztrestá!“

historie23

Tři pruty Svatoplukovy. „Proto si dobře pamatujte, že zůstanete-li spolu, nepřátelé vás nikdy nepřemohou. Budete-li se však navzájem hádat, vaše moc bude zlomena tak snadno, jako vy jste zlomili jeden prut.“

historie21

Roku 877 pokřtil na Velehradě arcibiskup Metoděj českého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu.

Napsat komentář