Pouště a polopouště

V páté části tohoto přírodovědného učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi se věnujeme životu v pouštích a polopouštích. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v tropickém, subtropickém a mírném pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
– vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o rozsahu pouští i polopouští a jejich výskytu v jednotlivých kontinentech. Ukazujeme si je na glóbu. Mluvíme o teplotních podmínkách i nedostatku vláhy. Všimneme si pouštních rostlin, více se věnujeme polopouštním rostlinám: aloe, opuncie, agáve, juka. Zhodnotíme podmínky v oázách a zde se vyskytujícímu datlovníku. Z živočichů studujeme velblouda, fenka, hyenu, zebru, přímorožce, osla, supa, štíry, tarbíka a plaze. V encyklopedii o nich zjišťujeme další informace. Opět se soustředíme na jejich přizpůsobení prostředí, ve kterém žijí. Pokusíme se vytvořit jednoduché potravní řetězce. Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů a rostlin si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha či rostliny. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha či rostliny.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Pouště a polopouště.

Učivo si procvičíme v šesti testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík

Napsat komentář