Na návštěvě

Na návštěvu se vydáme nejprve na severní Moravu do Lašska. Zde navštívíme hudebního skladatele Leoše Janáčka. Měl velmi rád lidové písničky, které sbíral a s jejich melodiemi ve svých skladbách dále pracoval. Poté se vydáme až do Ameriky, kde zkusíme objevit v americké lidové písni dosud neznámý hudební nástroj.
Výstupy pro žáka:
– využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru
– rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby

Už ty pilky dořezaly

pilky

Lašská písnička má jasně členěnou hudební formu. Je zapsána v malé písňové formě jednodílné. První čtyři takty tvoří předvětí, jeho melodie je neukončená. Druhé čtyřtaktí je závětí. To je melodicky ukončené.

  • Předvětí a závětí vyjádříme zpěvem. Předvětí zazpívá jedna skupina žáků, závětí druhá.
  • V textu si všimneme typického lašského nářečí – krátkých samohlásek. Zpíváme opravdu „kratce“.
  • Ke zpěvu si zataktujeme.
  • Zpěv písničky doprovodíme prázdnými strunami kytary (G, D). Využijeme i tympány.

Pohybový doprovod: 1. – 4. takt – přeměnný krok (krok, sun, krok), dvojice se drží za ruce, volná ruka je v bok.
5. – 8. takt – dvojice se zavěsí za pravé lokty a otáčejí se kolem dokola (osm kroků).

Poslech – Leoš Janáček: Pilky z Lašských tanců

Poslechneme si, jak zní úprava této písně v orchestrální úpravě. Lašské tance vznikly v 19. století. Skládají se z osmi tanců. Inspirací bylo pro Janáčka prostředí rodného kraje – Lašska. Leoš Janáček zde vyjádřil temperament a zvyky lidí tohoto kraje.

Pilky uzavírají Lašské tance. Úvodní díl je založen na melodii písničky Už ty pilky dořezaly. Melodie písničky zazní dvakrát (housle a klarinety). V další části dochází k variaci. Melodii slyšíme hrát v mollové tónině (fagoty, violy). Nad ní zní velmi výrazná melodie protihlasu (housle). Další obměna nápěvu písně je hrána ve středních hlasech (housle, hoboj, klarinet), nad ní slyšíme opět výrazný protihlas. V další obměně slyšíme hluboké hudební nástroje (kontrabasy, violoncella, fagoty) s protihlasem (housle, klarinety). Následuje střední díl s odlišnou melodií a tempem. Závěr skladby patří několikataktovému dovětku velmi rychlého tempa.

  • Které nástroje ve skladbě zazněly? (housle, klarinety, fagoty, violy, hoboj, kontrabasy, violoncella)

Zlaté střevíčky

strevicky

Americká lidová píseň je určena pro country tanec.

  • O kterém hudebním nástroji dívka zpívá?
  • Do které skupiny nástrojů bude patřit?

Napsat komentář