Podzimní překvapení

Podzim začíná nabírat na síle. Přicházíme ke škole vrstvou spadaného listí, které na zemi vytváří pestrobarevné koberce. Vyzkoušíme si zapouštění podzimních barev a za pomoci tuše si připravíme překvapení.
Výstupy pro žáka:
– poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
– učí se pozorovat přírodu i své okolí

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4 nebo A3, vodovky, štětec, kelímek s vodou, černá tuš, špejle

Provedení

  1. Celou plochu čtvrtky navlhčíme mokrým štětcem.
  2. Vybereme si několik barev, kterými zbarvuje podzim listy stromů.
  3. Podklad pomalujeme těmito vodovými barvami, jednotlivé barvy do sebe různě zapíjíme.
  4. Pokud nám barvy začnou zasychat dřív, než stihneme domalovat celou plochu, přetřeme papír ještě jednou mokrým štětcem.
  5. Do ještě mokrého barevného podkladu začneme kreslit špejlí namočenou v černé tuši různé čáry nebo jenom tečky. Tuš se bude zcela nekontrolovaně rozpíjet všemi směry a vytvoří nám originální obrázek.
  6. Můžeme vytvářet zcela abstraktní obrázek, po několika čarách se zadíváme na vzniklou kresbu. Po zjištění, co nám připomíná, dokreslíme.
  7. Můžeme pochopitelně také kreslit zcela konkrétní obrázek a nechat se překvapit, jak nám tuš v mokrém podkladu zdeformuje.

Jedná se o jednoduchou a časově nenáročnou práci s překvapením na závěr.

Ukázky žákovských prací:

63v 44

46 45

Napsat komentář