Obilniny a traviny

Na počátku vyučování přírodovědy si všimneme v souvislosti se žněmi nejznámějších obilovin. Stavbu jejich těla porovnáme s některými travinami z čeledi lipnicovitých. Tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.

Výstupy pro žáka:
– třídí známé organismy
– pozná známé kulturní rostliny a jejich využití pro člověka
– popisuje stavbu rostlinného těla

Pokud to je možné, přineseme do školy ke zkoumání některé obilniny. Potom pozorujeme celé rostliny. Využít můžeme také obrázky. Zkoumání zaměříme na jednotlivé části těla rostliny (zakreslíme si do sešitu), zvlášť prozkoumáme stéblo, zjistíme, co je na něm nápadné. Spočítáme, kolik stébel vyrůstalo z jednoho trsu. Změříme průměr stébla a jeho výšku. Spočítáme, kolik je v jednom klasu obilek. Zjistíme hmotnost klasu s obilkami a porovnáme ji s hmotností stébla.

Jednotlivé žákovské týmy si založí pokus – do misky s malým množstvím vody nasypou několik obilek pšenice a pozorují. Pozorování si každý žák zaznamenává do sešitu.

K poznávání a popisu nejznámějších obilovin využijeme prezentaci. V jejím závěru se pokusíme zodpovědět předložené otázky. Na vycházce se poté pokusíme objevit rostliny, které se podobají obilninám – traviny. Nejznámější traviny si popíšeme a naučíme se je poznávat pomocí prezentace. I zde v závěru zodpovíme připravené otázky.

Na závěr této kapitoly si vyzkoušíme své znalosti v jednoduchém testíku. Na deset otázek postupně odpovíme výběrem správné odpovědi.

Napsat komentář