Grafické projekty

Pro závěrečné opakování znalostí a dovedností v grafickém editoru mají žáci připravené čtyři projekty. Na úvod vždy objasníme zadání, vysvětlíme a zodpovíme případné dotazy. Poté si žáci postupně v jednotlivých hodinách realizují jeden z projektů a na konci hodiny ho představují ostatním spolužákům. Pracují ve dvojicích, využívají libovolné nástroje. Důležitý je cíl – splnění zadaného úkolu. Jednotlivé projekty bodujeme body od 0 do 10 podle zapojení a činnosti jednotlivých žáků. Celkem je pro opakování počítáno se čtyřmi vyučovacími hodinami.
Výstupy pro žáky:
– podílí se na grafických projektech
– textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
– do obrázku či fotografie vkládá text
– poznává běžné formáty souborů

1. projekt: Diplom pro vítěze

Žáci mají pomocí grafického editoru Malování vytvořit diplom. Jejich úsilí zaměříme ke konkrétní aktivitě, kterou škola nebo třída pořádá, abychom jejich vzniklé diplomy mohli skutečně využít.

Cíl:
Vytvořit diplom pro vítěze školní soutěže v desetiboji, zpěvu, tanci, přednesu básně, sběru pomerančové kůry, matematické soutěže či pamětní list pro školu v přírodě.

Motivace:
Máme za úkol připravit diplom pro vítěze nebo pamětní list. Snažme se nakreslit pěkný obrázek, který potom dále zpracujeme a doplníme nápisem. Vzniklý diplom nebo pamětní list vytiskneme a použijeme – předáme ho vítězi nebo účastníku.

Postup:

 1. Spusťte si program Malování.
 2. Nakreslete vlastní obrázek, který se váže k vybranému tématu. Využijte přitom různé nástroje.
 3. Obrázek doplňte vhodným textem – Diplom, Pamětní list. Vyzkoušejte různou velikost i druhy písma. Vyberte to, které bude co nejvíce vyhovovat stylu vaší kresby.
 4. Obrázek i s textem orámujte. Nezapomeňte doplnit řádky pro zapsání jména vítěze.
 5. Vzniklou práci uložte do své složky a vytiskněte. Vytištěný list na konci hodiny umístěte na nástěnku a předveďte ostatním spolužákům.

Hodnocení:
Každý ze spolužáků vám oboduje vaši práci (1 – 10 bodů). Body si sečtěte. Tento bodový zisk spolu s uloženým souborem zašlete elektronicky učiteli.

2. projekt: Hledání rozdílů

Žáci mají pomocí grafického editoru Malování vytvořit dva téměř stejné obrázky s menšími rozdíly. Využít mají především kopírování a zrcadlové překlopení. Výsledkem jejich práce bude hádanka pro školní časopis Kvasnice.

Cíl:
Vytvořit hádanku pro školní časopis, ve které budou čtenáři hledat na dvou téměř stejných obrázcích nepatrné rozdíly.

Motivace:
Oblíbenou hádankou v časopisech je hledání rozdílů mezi dvěma stejnými obrázky. Vytvořte takovou hádanku pro náš školní časopis Kvasnice. Nakreslete obrázek, zkopírujte jej a v jeho kopii změňte některé detaily. Aby byla hádanka těžší, můžete části obrázku zrcadlově překlopit. Oba obrázky vytiskněte, určete, kolik rozdílů mají spolužáci najít a spolužáky je nechte hledat.

Postup:

 1. Spusťte si program Malování.
 2. Vymyslete a nakreslete libovolný obrázek. Využít můžete různé nástroje.
 3. Obrázek zkopírujte a jeho kopii vložte vedle původního obrázku.
 4. V kopii vašeho obrázku změňte drobné detaily, například zvětšený nos, přidaný knoflík. Vybranou část druhého obrázku můžete také zrcadlově převrátit.
 5. Vzniklou práci uložte do své složky a vytiskněte. Určete, kolik rozdílů mají spolužáci najít, předejte jim list a nechte je rozdíly vyhledat.

Hodnocení:
Každý ze spolužáků vám oboduje vaši práci (1 – 10 bodů). Body si sečtěte. Tento bodový zisk spolu s uloženým souborem zašlete elektronicky učiteli.

3. projekt: Fotografie v rámečku

Žáci si vyberou některou ze svých fotografií ze školních akcí. V grafickém editoru Malování vytvoří pomocí elipsy její rámeček. Ten poté dozdobí pomocí spreje. Výsledkem každého žáka je jeho fotografie v ozdobném rámečku.

Cíl:
Vytvořit ozdobný rámeček – jednobarevnou elipsu – pro svou fotografii.

Motivace:
Ve 20. století bývalo zvykem mít na stolku svou zarámovanou fotografii. My si dnes vytvoříme podobnou fotografii v oválném ozdobném rámečku. Na závěr ji představíme svým spolužákům.

Postup:

 1. Na stránkách školy si vyberte fotografii z některé ze školních akcí, na které jste zachyceni právě vy.
 2. Fotografii si stáhněte a uložte do své složky.
 3. Spusťte si program Malování a otevřete si v něm svou fotografii.
 4. Fotografii umístěte do rámečku – jednobarevné elipsy.
 5. Okraje elipsy vystříkejte stejnou barvou pomocí nástroje sprej. Hotovou práci uložte. Zarámovanou fotografii představte ostatním spolužákům.

Hodnocení:
Každý ze spolužáků vám oboduje vaši práci (1 – 10 bodů). Body si sečtěte. Tento bodový zisk spolu s uloženým souborem zašlete elektronicky učiteli.

4. projekt: Moje vizitka

Žáci mají pomocí grafického editoru Malování vytvořit svou vizitku – graficky zpracované jméno a příjmení.

Cíl:
Vytvořit svou vizitku s různým nastavením velikosti, barvy, fontu. Vizitku graficky dotvořit podle své fantazie.

Motivace:
Představte si, že pro své budoucí povolání potřebujete vytvořit vizitku, kterou budete předávat svým obchodním partnerům. Nejprve si prohlédněte několik vizitek – osobních i profesních. Poté se pokuste graficky zpracovat svou vizitku.

Postup:

 1. Spusťte si program Malování.
 2. Nejprve si vyzkoušejte různé druhy a tvary písma. Poté napište svoje jméno a příjmení. Vyzkoušejte pro něj různá nastavení – velikost, barva, font…
 3. Vizitku dokreslete podle své vlastní fantazie – například k písmenkům dokreslete předměty, které začínají stejným písmenem, anebo využijete tvar písmene jako základ obrázku.
 4. Hotovou vizitku vystřihněte, abyste se zbavili přebytečných okrajů.
 5. Vzniklou práci uložte do své složky a vytiskněte. Svou vizitku předveďte ostatním spolužákům.

Hodnocení:
Každý ze spolužáků vám oboduje vaši práci (1 – 10 bodů). Body si sečtěte. Tento bodový zisk spolu s uloženým souborem zašlete elektronicky učiteli.

Napsat komentář