Souhrnné opakování

Souhrnné opakování učiva o České republice v 5. ročníku je zařazeno na závěr této kapitoly. Věnujeme mu dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
– používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace

Pro každého žáka je připraven pracovní list. V něm si podle příruční mapy České republiky a případně za použití svých zápisů ve vlastivědném sešitě zopakuje povrch České republiky, vodstvo České republiky a zjistí některé zajímavosti. Úkoly na posledních stránkách jsou určeny pro rozvoj logického myšlení a všeobecné orientace žáků.

Množství různých doplňovaček a přiřazovacích úkolů je pro žáky připraveno na počítači. U počítače pracují žáci ve dvojicích, používají příruční mapu České republiky. Všechna cvičení jsou na závěr vyhodnocena – žákům je vypsán procentní zisk, který si zapíšou do svého sešitu.

 • 1. cvičení je přiřazovací – k soutokům řek přiřazujeme město, které u soutoku leží.
 • Ve 2. cvičení přiřazujeme k uvedeným památkám kraj, ve kterém se nacházejí.
 • Ve 3. cvičení přiřazujeme k městům řeky, které jimi protékají.
 • 4. cvičení je věnováno pramenům řek.
 • 5. cvičení je přiřazovací – spojujeme řeky a přehradní nádrže.
 • V 6. cvičení přiřazujeme k pohořím jejich nejvyšší vrcholy.
 • 7. cvičení je doplňovačka – doplňujeme slova podle nápovědy.
 • 8. cvičení je doplňovačka – doplňujeme slova podle nápovědy.
 • 9. cvičení je doplňovačka – doplňujeme slova podle nápovědy.
 • 10 cvičení je opakovací – můžeme ho využít ke klasifikaci znalostí a dovedností žáka. Počítač žáku předloží 15 náhodně generovaných otázek s možnými odpověďmi.

K opakování také využijeme tři vlastivědné hry (Cestujeme po ČR, Pohlednice z ČR a Kvarteto z ČR). Žákům doporučíme jejich využití i ve volném čase.

Žáci si svážou a do portfolia uloží pracovní listy, které zpracovávali. Jejich seznam:

 1. Mé prázdninové místo (pracovní listy)
 2. Pardubický kraj (poster)
 3. Opakovací práce (listy)
 4. Praha (poster)
 5. Opakování (listy)

Napsat komentář