Závěrečné opakování

Kompletní opakování učiva se zaměřením zvláště na pamětné, ale i na písemné počítání do sta a do tisíce. Zápisní lístečky pro žáky k vytištění.

1) Násobení a dělení zpaměti v oboru do 100

a) Počítáme a zapisujeme výsledky násobení: tabulka

b) Do tabulky doplňujeme součiny čísel v řádku a sloupečku: tabulka

c) Doplníme tabulku: tabulka

d) Doplníme tabulku: tabulka

e) Přepočítáme příklady a určíme, zda jsou vypočítány správně nebo chybně: tabulka

f) Vypočítáme součiny: tabulka

g) Vypočítáme součiny a součty: tabulka

h) Do tabulky doplníme součiny: tabulka

ch) S pomocí rozkladu počítáme podíly: tabulka

i) Vypočítáme podíly: tabulka

j) Vypočítáme podíly: tabulka

k) Vypočítáme příklady: tabulka

l) Vypočítáme příklady: tabulka

2) Dělení se zbytkem

a) Vypočítáme zadané příklady: tabulka

b) Vypočítáme zadané příklady: tabulka

c) Doplníme chybějící čísla v tabulce: tabulka

d) U příkladů vypočítáme a doplníme neúplné podíly a zbytky: tabulka

3) Počítání se závorkami

a) Vypočítáme příklady se závorkami: tabulka

b) Vypočítáme příklady se závorkami: tabulka

c) Vypočítáme příklady (násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním): tabulka

d) Vypočítáme příklady porovnáme jejich výsledky: tabulka

e) Do příkladů přidáme znaménka plus, mínus, krát a děleno: tabulka

f) Do příkladů přidáme znaménka plus, mínus, krát a děleno: tabulka

g) Vypočítáme zadané příklady: tabulka

h) Doplníme tabulku: tabulka

ch) Doplníme tabulku: tabulka

i) Vypočítáme příklady: tabulka

4) Násobení a dělení do 1 000 zpaměti

a) Násobíme deseti – vypočítáme zadané příklady: tabulka

b) Násobíme stem – vypočítáme zadané příklady: tabulka

c) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

d) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

e) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

f) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

g) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

h) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

ch) Doplňujeme součiny v tabulce: tabulka

i) Zpaměti vypočítáme předložené příklady: tabulka

j) Zpaměti vypočítáme předložené příklady: tabulka

k) Zpaměti vypočítáme předložené příklady: tabulka

l) Zpaměti vypočítáme předložené příklady: tabulka

m) Zpaměti vypočítáme předložené příklady: tabulka

n) Vypočítáme podíly a doplníme je do tabulky: tabulka

o) Doplníme výsledky ve čtyřech řadách: tabulka

5) Písemné sčítání a odčítání do 1 000

a) Předložená čísla písemně sečteme: tabulka

b) Sčítance zapíšeme do sešitu pod sebe, vypočítáme a součty zkontrolujeme: tabulka

c) Předložená čísla písemně sečteme: tabulka

d) Předložená čísla písemně sečteme: tabulka

e) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

f) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

g) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

h) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

ch) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

i) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

j) Předložená čísla písemně odečteme: tabulka

k) Vypočítáme součty a rozdíly: tabulka

l) Vypočítáme součty a rozdíly: tabulka

m) Vypočítáme součty a rozdíly: tabulka

n) Vypočítáme součty a rozdíly: tabulka

o) Doplníme tři magické čtverce: tabulka

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.