Prázdninová výprava

Přiblížil se konec školního roku a letní prázdniny. Mnozí z nás plánují s rodiči výpravu po naší zemi i do cizích zemí. Těšíme se na objevování nových míst, na nové zážitky. Určitě najdeme čas i na to, zazpívat si nějakou hezkou písničku. Však jsme se jich společně naučili dost.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– intonuje na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně

Společně si zazpíváme písně, které jsme se v letošním školním roce naučili. Zpívat můžeme v různě velkých skupinách, dvojicích, odvážní se mohou pustit do sóla. Kdo nezpívá, určitě bude spolužáky rytmicky doprovázet. K některým písním přidáme pohybový doprovod.

Velrybářská výprava

velrybarska_vyprava

S Tonym Linhartem a skupinou Pacifik se s touto písní vydáme na dalekou výpravu k břehům Grónska. Píseň zpíváme vesele, s humorem.

Poslech – Jaroslav Ježek: Bugatti step

Skladba Jaroslava Ježka vyjadřuje radost z rychlosti kdysi velmi oblíbeného automobilu – bugatky. Býval velmi rychlým vozem, vyhrával automobilové závody. Právě vítězství bugatky podnítilo Jaroslava Ježka ke složení této skladby. Hlavní slovo v ní má klavír, který doprovází jazzový orchestr. Step je druh tance, který vznikl v souvislosti se swingem ve 20. letech 20. století. U nás je jeho průkopníkem Ondřej Havelka.

Jaroslav Ježek je pokládán za zakladatele českého jazzu. Dokázal stmelit prvky černošské hudby s naší tradiční hudbou. Ukázal, jak lze pracovat s cizí hudbou bez napodobování. Je spjat s Osvobozeneckým divadlem, kde působil jako skladatel a dirigent vlastního orchestru. Skládal hudbu ke hrám Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

David a Goliáš

david_a_golias_1

Jednu ze swingových písní, která pochází ze hry Osvobozeného divadla Těžká Barbora, si společně zazpíváme.

Napsat komentář