Průmysl

Čtrnáctá část vlastivědného učiva o České republice je zaměřena na průmysl, průmyslové závody a dopravu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR

Na úvod si povíme o tom, že základem průmyslu je výroba. Výrobky pro náš každodenní život vyrábějí průmyslové závody. Rozlišíme si různá odvětví průmyslu s příklady různých oborů:

  • potravinářský
  • textilní a oděvní
  • kožedělný
  • chemický
  • dřevozpracující
  • stavební
  • hutní
  • strojírenský
  • sklářský a keramický

Žákovské týmy vymýšlejí příklady výrobků k jednotlivým odvětvím průmyslu. V příruční mapě vyhledávají zastoupení průmyslu v České republice.

V další části se věnujeme průmyslovým závodům. Ty potřebují k výrobě suroviny, energii, zaměstnance a dopravní prostředky. V týmech se pokusíme sestavit cesty různých výrobků ke spotřebiteli. V jednotlivých domácnostech žáci prozkoumají obaly různých výrobků a zjišťují, kde byly vyrobeny. Společně zjišťujeme, které výrobky se vyrábějí v našem kraji (využijeme například web Regiony).

Další kapitolkou je doprava surovin a výrobků. Všimneme si na příruční mapě sítě pozemních komunikací – silnic, železnice, lodní dopravy, ale také ropovodů a plynovodů.

K samostatné práci předložíme žákům pracovní list. Ten poslouží k zajímavé práci s textem. Zabývá se průmyslovými odvětvími a jejich zastoupením v České republice. Žáci pracují s předloženým textem, hledají v příruční mapě a zaznamenávají zjištěné informace do slepé mapky. Ujasňují si vztah surovina – průmyslový závod – výrobek.

Napsat komentář