Druhý ročník

V jazykové výchově se věnujeme rozlišení hlásek, jejich rozdělení na souhlásky a samohlásky. Pokoušíme se o abecední řazení i skládání vět ze slov. Rozlišujeme věty podle postoje mluvčího, zkoumáme a porovnáváme význam slov. Z pravopisného učiva se zaměřujeme na pravopis u, ú, ů ve slovech a i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále začínáme s pravopisem slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a s párovými souhláskami hlavně na konci slov. Věnujeme se také prvnímu seznámení se slovními druhy a pravopisem vlastních jmen.

Moduly k procvičení: