V přírodě

Příroda v minulosti často napomohla hudebním skladatelům k výborným nápadům. Mnoho skladeb líčí šumění lesa či bublání potůčku. Náš dnešní vztah k přírodě se ale mění. Musíme ji chránit. Je dobře, když v ní najdeme zalíbení. Přišli bychom totiž o možnost zaposlouchat se do ptačího zpěvu. I to je muzika, která stojí za poslech.
Výstupy pro žáka:
– rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
– tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Žežuličko, kde jsi byla

zezulicko_kde_jsi_byla

Lidovou píseň z Čech zpíváme mírně, ne příliš rychle, abychom stačili všechny tóny pěkně vyzpívat.

  • Stoupající i klesající melodii vyjádříme pohybovým doprovodem.
  • Znázorníme si ji na tabuli.

Poslech – Antonín Dvořák: V přírodě

Toto dílo Antonína Dvořáka bylo původně součástí cyklu tří předeher – Příroda, Život, Láska. Ty autor komponoval v letech 1891 – 92. Později však jejich názvy pozměnil – vznikla tak díla V přírodě, Karneval, Othelo.

  • V jaké dynamice zazněl začátek naší ukázky – silně nebo slabě?
  • Kterou říkanku nám připomene kratičká melodie, jež se v hudebním úryvku mnohokrát opakuje? (Houpy, houpy)
  • Slyšeli jste v ukázce zpěv ptáčků?

Kdybys měla, má panenko

kdybys_mela_ma_panenko

Lidovou píseň z Čech zpíváme vesele.

Čaroděj

Černokněžník v starém hradu čaruje, má černou bradu.
Čáry, máry, černý mrak, přiletěl ke hradu drak.

  • Říkanku rytmicky deklamujeme.
  • Přidáme různou sílu a barvu hlasu.

Notový sešit

Opakujeme znalosti – zapisujeme různé druhy not, pomlky, houslový klíč, takty.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář