Muzikanti

Poslechneme si vesnickou kapelu – muzikanti nejprve pořádně naladí své nástroje, poté spustí písničku. Hrají hudbu nejen k poslechu, ale také k tanci. Svět muzikantů je plný tónů, písniček, hezkých melodií i zajímavých skladeb. Opravdový muzikant je hudbou naprosto pohlcen, život bez ní by pro něho neměl vůbec žádný smysl.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– reprodukuje píseň podle notového záznamu

Poslech – Vítězslav Novák: U muziky ze Slovácké suity

Český hudební skladatel Vítězslav Novák (1870 – 1949) trávil na přelomu 19. a 20. století prázdniny na Slovácku. Ve vesničce Javorník se natolik sblížil s přírodou a zvyky lidí, že své dojmy a prožitky vtělil do svých hudebních děl. Slovácká svita patří k jeho nejoblíbenějším skladbám. Vykreslil zde nedělní den na moravské vesnici od ranních hodin do pozdní noci. Svitu uspořádal do pěti vět: V kostele, Mezi dětmi, Zamilovaní, U muziky, V noci. Inspirací 4. věty s názvem U muziky byla taneční zábava v krčmě: Šum, výskot, muzikanti se chystají ke hře. Šohaj se před ně postaví a zanotuje svou oblíbenou písničku. Náhle zavýsknou dudy novou melodii a již se tančí po valašsku od země. A opět jiný šohaj do toho vpadne s jinou písní a vše se točí ve víru tance.

Muzikanti, co děláte

muzikanti_co_delate

Veselá moravská písnička nás zavede k lidové muzice. Její melodie začíná a končí v mollové tónině (a-moll). V průběhu písně přechází do durové tóniny (C-dur). Obě tóniny si předvedeme a zkusíme poznat durovou a mollovou tóninu.

  • Jak se nazývá nota, která je v písničce v kroužku (gis)
  • Z kolika taktů se písnička skládá? (12)
  • Do sešitu si načrtneme nástroje lidových muzikantů.
  • Pantomimicky předvedeme, jak se hraje na hudební nástroje, o kterých se v písni zpívá.

Široký, hluboký ty vltavský tůně

siroky_hluboky

Lidová píseň z jižních Čech je mírná. Zpíváme ji výrazně.

  • V notovém zápisu vyznačíme pomlky. Jaké jsou? (čtvrťové)
  • Najdeme značky pro repetici.
  • V jakém taktu je tato píseň?
  • Zataktujeme si.
  • Zkusíme jednoduchý pohybový doprovod (valčíkový krok) v kroužku.

Napsat komentář