Rajská zahrada

Středověcí malíři rádi ztvárňovali výjevy z rajské zahrady, ve které po stvoření žili Adam s Evou. Společně si připomeneme příběh z Bible o životě Adama a Evy, kteří žili v ráji šťastně ve shodě se všemi zvířaty. Prohlédneme si zobrazení ráje některých středověkých malířů. Jak si představíme rajskou zahradu my?
Výstupy pro žáka:
– rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor
– seznamuje se s díly malířů, sochařů a architektů

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A2, temperové barvy, štětce, misky na míchání barev, kelímek s vodou

Provedení

  1. Připomeneme si společně příběh ze Starého zákona o stvoření Adama a Evy.
  2. Jak to asi vypadalo v ráji, kde spolu žili v souladu s přírodou, se všemi živočichy?
  3. Prohlédneme si, jak ráj ztvárnili středověcí malíři ve svých dílech.
  4. Které barvy bychom mohli použít? Připravíme si je v různých odstínech.
  5. Na čtvrtku je postupně nanášíme a vytváříme tak svou představu rajské zahrady.
  6. Neztvárňujeme žádné figury, naše práce je spíše takovým prchavým okamžikem, vjemem ráje, jak bychom si ho mohli představit.
  7. Svou práci představíme spolužákům, hodnotíme především kladení a působení barev.
  8. Pokračujeme v sestavování seriálu z Bible z našich výkresů.

Ukázky prací:

157 

159 160

Napsat komentář