Slovní význam

Věty se skládají ze slov. Abychom se správně domluvili, musíme znát správný význam slov, která aktivně využíváme, a slovní zásobu si postupně rozšiřovat.

1) Věta se skládá ze slov
a) Říkadla – urči a zapiš počet slov v říkadle: říkadlo
b) Říkadla – říkadlo rozděl na jednotlivá slova a zapiš jejich počet: říkadlo
c) Význam slov: hra

2) Slova nadřazená, podřazená a souřadná
a) Slova nadřazená – k řadám slov přidej slova nadřazená: nadřazená slova
b) Slova nadřazená – k řadám slov přidej slova nadřazená: nadřazená slova
c) Slova podřazená – k nadřazenému slovu přidej slova podřazená: podřazená slova
d) Slova souřadná – sestavuj řady slov souřadných: souřadná slova
e) Vyber slova podřazená ke slovu ovoce: hra
f) Vyber slova podřazená ke slovu zelenina: hra

3) Slova protikladná a souznačná
a) Protikladná slova – k zadaným slovům zapiš slova protikladná: protikladná slova
b) Protikladná slova – k zadaným slovům zapiš slova protikladná: protikladná slova
c) Protikladná slova – vybírej slova opačného významu: hra
d) Souznačná slova – ke slovům označujícím vlastnosti přidej slova souznačná: souznačná slova
e) Souznačná slova – tvoř dvojice slov stejného nebo podobného významu: souznačná slova
f) Souznačná slova – hledej slova stejného nebo podobného významu: hra
g) Přiřazování slov: hra
h) Pexeso: hra
ch) Křížovka: hra
i) Kvíz: hra

4) Slova mnohoznačná a citově zabarvená
a) Mnohoznačná slova – zapiš slova mnohoznačná podle nápovědy: mnohoznačná slova
b) Mnohoznačná slova – zapiš slova mnohoznačná podle nápovědy: mnohoznačná slova
c) Citově zabarvená slova – tvoř dvojice slov se stejným nebo podobným významem: citově zabarvená slova
d) Třídění slov: hra

5) Pořádek slov ve větě
a) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: Káťa a Škubánek
b) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: Bob a Bobek
c) Z přeházených slov sestav oznamovací větu: O človíčkovi

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.