Česká mince

Jak vypadají různé české mince? Prozkoumáme jejich avers i revers. Zkusíme si jejich frotáž a poté jednu z mincí zvětšíme a nakreslíme si ji.
Výstupy pro žáka:
– prohlubuje cit pro výtvarný rytmus
– porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Potřebný materiál a pomůcky

čtverec ze čtvrtky A3, kancelářské papíry, tužka, progresa nebo voskovky

Provedení

  1. Společně si prohlédneme různé české mince – koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny. Podíváme se na jejich přední i zadní strany, všimneme si motivů, které se na nich vyskytují, i jejich tvaru.
  2. Vezmeme si kancelářský papír a provedeme frotáže aversu i reversu různých mincí. Vyzkoušíme různé barvy voskovek či progres.
  3. Na čtverec ze čtvrtky provedeme zvětšenou kresbu tužkou jedné z mincí, kterou jsme si vybrali. Pracujeme na celý formát čtvrtky. Nezapomeneme na stínování a grafickou úpravu podle své potřeby a vyjádření.
  4. Po dokončení kresby vystřihneme barevné frotáže z kancelářského papíru a nalepíme je ke své kresbě.
  5. Při hodnocení vyjádříme, jak na nás konkrétní výtvarná díla působí.

Ukázky žákovských prací:

72 69

67 68

Napsat komentář