Počtářské chvilky

V počtářských chvilkách si každou hodinu matematiky opakujeme pamětné i písemné počítání. Zařazeny sem máme také úsudkové slovní úlohy. Každá chvilka je rozdělena na tři části. V první nás čeká pamětné počítání. Pro druhou část potřebujeme matematický sešit – předložené příklady si rozepiš a do chvilky zapiš pouze výsledek pro kontrolu. Ve třetí části najdeš slovní úlohu – počítej ji podle instrukcí. Do svého sešitu si zaznamenávej, jak se ti počítání daří. Pokud získáš méně procent, ke chvilce se vrať a zkus ji vyřešit znovu.

1. pětice chvilek:
první – druhá – třetí – čtvrtá – pátá

2. pětice chvilek:
šestá – sedmá – osmá – devátá – desátá

3. pětice chvilek:
jedenáctá – dvanáctá – třináctá – čtrnáctá – patnáctá

4. pětice chvilek:
šestnáctá – sedmnáctá – osmnáctá – devatenáctá – dvacátá

5. pětice chvilek:
dvacátá první – dvacátá druhá – dvacátá třetí – dvacátá čtvrtá – dvacátá pátá

6. pětice chvilek:
dvacátá šestá – dvacátá sedmá – dvacátá osmá – dvacátá devátá – třicátá

7. pětice chvilek:
třicátá první – třicátá druhá – třicátá třetí – třicátá čtvrtá – třicátá pátá

8. pětice chvilek:
třicátá šestá – třicátá sedmá – třicátá osmá – třicátá devátá – čtyřicátá

9. pětice chvilek:
čtyřicátá první – čtyřicátá druhá – čtyřicátá třetí – čtyřicátá čtvrtá – čtyřicátá pátá

10. pětice chvilek:
čtyřicátá šestá – čtyřicátá sedmá – čtyřicátá osmá – čtyřicátá devátá – padesátá

11. pětice chvilek:
padesátá první – padesátá druhá – padesátá třetí – padesátá čtvrtá – padesátá pátá

12. pětice chvilek:
padesátá šestá – padesátá sedmá – padesátá osmá – padesátá devátá – šedesátá

13. pětice chvilek:
šedesátá první – šedesátá druhá – šedesátá třetí – šedesátá čtvrtá – šedesátá pátá

14. pětice chvilek:
šedesátá šestá – šedesátá sedmá – šedesátá osmá – šedesátá devátá – sedmdesátá

15. čtveřice chvilek:
sedmdesátá první – sedmdesátá druhá – sedmdesátá třetí – sedmdesátá čtvrtá

Řetězce příkladů:
první – druhý – třetí – čtvrtý – pátý – šestý

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.