Dopravní výchova

Dopravní výchovu organizujeme ve 4. a 5. ročníku jako týdenní dopravní kurz v červnu. Dvakrát ročně (září, červen) využíváme výuku na dopravním hřišti.
Výstupy pro žáka:
– upevňuje si zásady správného chování chodce a cyklisty
– seznamuje se s pravidly silničního provozu pro cyklisty a upevňuje si je
– prakticky si procvičuje vyjíždění, jízdu u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování a jízdu přes různé křižovatky
– seznamuje se s povinným vybavením jízdního kola

1) Začínáme vybavením jízdního kola – využijeme stránky listy Besipu. Zaměříme se na dobrou viditelnost cyklistů (reflexní prvky a předepsané osvětlení) a na cyklistickou přilbu.

a) Co vše patří k povinnému vybavení, nezapomeneme na povinnost použít přilbu. Přidáme povinnosti cyklisty před vyjetím na silnici. Kdo všechno může být cyklistou?

b) V praktické části se věnujeme ovládání kola při jízdách zručnosti na hřišti. I při nich musí mít žáci povinné vybavení na kole a cyklistickou přilbu. Procvičujeme znamení o změně směru jízdy, brzdění a zastavování.

c) Na závěr tohoto cyklu spustíme testíky k ověření znalostí žáků. Sestávají ze tří pracovních listů: Jízdní kolo (vybavení kola) – 14 otázek, Cyklista – 21 otázek, Vyjíždíme – 17 otázek. V testíkách mohou žáci zodpovídat otázky postupně, nebo si načíst celý test najednou. Vybírají vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z každého listu počítač náhodně vybere 10 otázek. Po absolvování každého testu si žáci zapíší získaný počet procent.

2) V druhé části pokračujeme dopravními značkami, jejich významem a stanovením správného chování. Využijeme Smart Board při práci s celou třídou, poté na jednotlivých počítačích pracují žákovské týmy.

a) Dopravní značky rozdělené na jednotlivé druhy – každá značka je představena obrázkem a významem. Probíráme a opakujeme značky a značení, které jsou důležité pro cyklisty.

b) Dopravní značky a jejich význam si procvičíme v testu dopravních značek. Testové otázky zodpovídají žáci ve dvojicích. V každém nově začatém testu nám počítač zadá 20 otázek, s možností výběru a, b, c nebo d. Po každé zodpovězené otázce se dozvíme, zda jsme odpověděli dobře nebo špatně, popřípadě jaká byla správná varianta. Na konci testu následuje vyhodnocení všech dvaceti zodpovězených otázek.

c) Test dopravních značek: Čtvrtý pracovní list pro mladé cyklisty s názvem Dopravní značky obsahuje 18 otázek. V pátém pracovním listu Jsem na silnici je zařazeno 26 otázek. Šestý pracovní list s názvem Odbočuji obsahuje 18 otázek. V testících mohou žáci zodpovídat otázky postupně, nebo si načíst celý test najednou. Vybírají vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z každého listu počítač náhodně vybere 10 otázek. Po jejich absolvování si žáci opět zapíší procentní zisk.

3) Třetí část je věnována pravidlům provozu na silnici a řešení křižovatek. Opět využijeme Smart Board pro výklad pravidel pro celou třídu. Do řešení křižovatek na počítačích se mohou pustit dvojice žáků.

a) Základní pravidla probereme společně podle jednotlivých paragrafů, které se v zákonu týkají cyklistů.

b) Základní pravidla na různých křižovatkách si projdeme na 18 obrazovkách.

c) Spustíme hru, při které postupně klikáme na účastníky silničního provozu podle pořadí, v jakém projedou křižovatkou. Hra je určena pro Smart Board, u které se postupně střídají žákovské týmy (zvukové efekty). Využít ji mohou i dvojice žáků na počítačích.

d) Řešení křižovatek si procvičíme v testu křižovatek. Na dvojice žáků čeká 50 situací na křižovatkách. Při řešení testu se nám počítá čas, jaký jsme potřebovali ke správné odpovědi. Během testu zjistíme, kde jsme udělali chybu. Na konci se dozvíme výsledek, jak jsme test zvládli.

e) Test řešení křižovatek pro žáky. Sedmý pracovní list pro mladé cyklisty s názvem Pozor křižovatka obsahuje 23 otázek. Do osmého pracovního listu Křižovatky jsme zařadili 38 otázek. Vybíráme vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z každého listu počítač náhodně vybere 10 otázek. Každý žák si opět zapíše dosažený výsledek.

4) Čtvrtá část je věnována právu na silnici – správnému chování a tréninku první pomoci. Zde je třeba alespoň základního praktického nácviku. Pro žáky je připraven devátý pracovní list – věnujeme se správnému chování v silničním provozu. Testík obsahuje 18 otázek. Vybíráme vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z listu počítač vybere náhodně 10 otázek. Žák si opět zapíše počet získaných procent.

5) Závěrečnému opakování a testování předchází praktický výcvik na dopravním hřišti. Společně se žáky zhodnotíme získané znalosti a dovednosti a jejich rozvoj.

Test pro mladé cyklisty – tři závěrečné testy k ověření znalostí. Každý z testů obsahuje 20 otázek. Vybíráme vždy jednu ze tří možností správných odpovědí. Závěrečné hodnocení je v procentech.

Pro menší školáky v 3. ročníku jsou určeny  tří pracovní listy: Silnice pro každého s 18 otázkami, Chodíme s 23 otázkami, Přecházíme přes vozovku s 18 otázkami. V testíkách mohou žáci zodpovídat otázky postupně, nebo si načíst celý test najednou. Vybírají vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z každého listu je vždy náhodně vybráno 10 otázek.

Napsat komentář