Orientace v krajině

V sedmé části vlastivědného učiva se vypravíme se čtvrťáky do přírody. Čeká nás praktická činnost s buzolou či kompasem a s turistickou mapou. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– orientuje se v krajině i na mapě podle světových stran

Na výpravě se na několika zastávkách věnujeme orientaci podle světových stran. Naučíme se zacházet s buzolou nebo kompasem. Po určení světových stran každý ze žáků použije směrovou růžici a určuje směr k viditelným předmětům. Určujeme hlavní i vedlejší světové strany. Důležité je, aby si žáci zapamatovali, že magnetická střelka ukazuje vždy k severu.

Dále zkusíme v přírodě objevit některé přírodní úkazy, podle kterých lze určit přibližně směr světových stran, pokud se ztratíme a nedovedeme se zorientovat.

  • Určení světových stran pomocí hodinek: malou ručičku namíříme na Slunce, rozpůlíme úhel mezi ní a dvanáctkou – tam je jih. Pozor ovšem musíme dát na posun letního času.
  • Pařezy osaměle stojících stromů mají na severní straně hustší letokruhy než na straně jižní.
  • Lišejníky obrůstají většinou severní část kmene stromu.
  • Mraveniště bývá na severní straně strmější než na jižní.

V poslední části výpravy si vyhledáme stanoviště s dobrým rozhledem. Zde se pokusíme zorientovat s mapou a kompasem. Určíme nejprve světové strany. Poté zorientujeme turistickou mapu – sever je nahoře. Na mapě najdeme vlastní stanoviště a hledáme na mapě výrazné orientační body, které vidíme kolem sebe. Překontrolujeme podle mapových značek, zda to souhlasí.

V těchto vyučovacích hodinách dbáme na to, aby se každý žák aktivně zapojil do práce. Volíme týmovou spolupráci – každý tým dostane k použití turistickou mapu a buzolu (kompas). Žáky vedeme k tomu, aby si navzájem pomáhali, učili se orientaci navzájem, aby si každý vyzkoušel určení světových stran a orientaci na mapě a porovnání s terénem.

Napsat komentář