Tupovaný sen

Krásné snové obrázky vytvoříme pomocí tupování. Zapojíme fantazii, pohrajeme si s mícháním barev. Co barevného se nám může v noci zdát?
Výstup pro žáka:
– vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky
dvě bílé čtvrtky A3, špičaté nůžky, temperové barvy, připravený tupováček (kousek hadříku, do kterého zabalíme piliny a převážeme nití)

Provedení

  1. Na první čtvrtku tužkou načrtneme jakýkoliv fantazijní obrys – například neexistujícího zvířete.
  2. Obrys opatrně vystřihneme špičatými nůžkami tak, abychom neponičili ani vnitřní, ani vnější část – vzniknou nám tak dvě šablony.
  3. Na druhou čtvrtku přiložíme vnější šablonu. Vybereme si jednu temperovou barvu, trochu vymáčkneme do misky, trochu naředíme vodou, ale necháme ji spíše hustší. Poté tupováčkem nabereme barvu a postupně ji otiskujeme na vnitřek čtvrtky. K barvě přimícháváme jiné odstíny, takže nám vzniknou zajímavé přechody.
  4. Budeme-li mít podle šablony hotový vnitřek čtvrtky, necháme práci zaschnout a na výkres přiložíme vnitřní šablonu (přikryjeme jí již potupovaný vnitřek práce).
  5. Vybereme si jinou – kontrastní – temperovou barvu a natupujeme podobným způsobem (různě namíchané odstíny) vnějšek čtvrtky – pozadí.
  6. Lehce přetupujeme bílé linky přechodu mezi vnější a vnitřní šablonou.
  7. Žáky předem upozorníme, aby tupovali s rozmyslem: vodorovné linie pro krajinu, oblost pro fantaskního živočicha tak, aby barva na výkrese vytvořila prostor, šikmé a svislé linie nám zvýší dramatičnost děje.
  8. Při předvedení hotové práce můžeme popustit svou fantazii a vyjádřit, co nám obraz připomíná – zapojíme také ostatní spolužáky.

Ukázky prací:

05_v 06_v

08_v 09_v

Napsat komentář