Naše vlast – opakování

Po osmi až jedenácti vyučovacích hodinách následuje jako pátá část vlastivědného učiva 4. ročníku, první komplexnější opakování týkající se probraného učiva o naší vlasti. Opakovací práci můžeme také pojmout jako čtvrtletní práci – opakování vlastivědného učiva za první čtvrtletí.

Každý žák obdrží oboustranný pracovní list, do kterého doplňuje správný název naší země, názvy historických zemí, prokáže znalosti demokratického systému, státního znaku, hymny, státních svátků. Dále zaměří svou pozornost na obec, kde bydlí, a krajské uspořádání naší vlasti.

Žáci mají při samostatné práci k dispozici příruční mapu, kalendář a obrázky státních symbolů.

Znalosti žáků můžeme prověřit také ústně či zadáním úkolů pro žákovské týmy. V závěru vyučovací hodiny přidáme diskusi o lidských a dětských právech, demokratických principech, protiprávním jednání.

Napsat komentář