Dávní Slované

Druhá část historického učiva o naší vlasti je věnována příchodu Slovanů, Sámově říši a Velkomoravské říši. Tomuto učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– srovnává a hodnotí způsob života předků na našem území
– zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
– seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi

V úvodu vyprávíme o střídání různých kmenů na našem území a následném příchodu Slovanů. Ukážeme si, jak vypadalo slovanské obydlí a slovanská osada. Poté si všimneme nájezdů Avarů na slovanská sídliště, zkusíme najít důvody porážek Slovanů. Vyprávíme si o Sámovi a sjednocení Slovanů pod jeho vedením, porážkám Avarů i Dagobertovy armády u Vogatisburgu. Nakonec se přeneseme o dvě století a vypravíme se do Velkomoravské říše, kde si všimneme šikovnosti řemeslníků, důležitosti příchodu Konstantina a Metoděje. Povíme si pověst o nesvornosti Svatoplukových synů.

Pro výuku opět využijeme program Vlastík – všechny kapitoly jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Dávní Slované), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění.

Zájemci z řad žáků si mohou projít také téma Slované v Uměleckých slozích, Vývoj českého státu – kapitoly Sámova říše a Velkomoravská říše. Na závěr si učivo zopakujeme v kapitole Události a lidé v čase (Vznik prvních států).

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Důležitý je také zápis do sešitu: Sámova říše, Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj.

Výklad učiva doplníme bohatým obrazovým materiálem – využijeme tabuli Smart Board.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Dávní Slované. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Dále je pro žáky připraven internetový testík k základnímu prověření jejich znalostí.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O slovanský gombík. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr prvních dvou kapitol žáci vyplní klasifikační testík. Je v pěti variantách i s návrhem hodnocení.

2 komentáře u „Dávní Slované

Napsat komentář