Počítáme do dvaceti

Na začátku si zopakujeme čísla do dvaceti. Zaměříme se na numeraci, počítání a třídění, rozlišíme dvojciferná a jednociferná čísla, číselné řady, porovnání čísel. Důraz poté klademe na sčítání, odčítání a aplikaci získaných dovedností ve slovních úlohách.

1) Numerace
a) Opakování učiva: pracovní listy
b) Doplňujeme číselnou řadu do devíti: hra
c) Doplňujeme číselnou řadu do devatenácti: hra

2) Opakujeme počítání do deseti
a) Počítáme hbitě: počítání
b) Zaměňujeme sčítance: počítání
c) Přičítáme 1, 2, 3 a 4 se záměnou sčítanců: počítání
d) Počítáme s nulou: počítání

3) Počítáme bez přechodu přes deset
a) Počítáme hbitě – využijeme záměnu sčítanců: počítání
b) Sčítání pro dobré počtáře: počítání
c) Kolik doplníme do daného výsledku: počítání
d) Odčítání pro dobré počtáře: počítání
e) Kolik odečteme, abychom dostali daný výsledek: počítání

4) Počítáme s přechodem přes deset
a) Doplníme správný sčítanec: počítání
b) Píšeme výsledky: počítání
c) Píšeme výsledky: počítání
d) Píšeme výsledky: počítání
e) Dopíšeme chybějící čísla ve výpočtech: počítání

5) Opakujeme počítání do dvaceti
a) Počítáme hbitě: počítání
b) Doplňujeme tabulku prodejů chleba: počítání
c) Doplňujeme tabulku bedniček natrhaných jablek: počítání

6) Procvičování sčítání a odčítání do dvaceti (hry jsou na čas – snažíme se o co nejlepší výsledek)
a) Pexeso s čísly – tři úrovně obtížnosti – každá s dvěma obrázky: pexeso
b) Sčítání a odčítání – jednodušší počítání – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
c) Sčítání s přechodem přes deset – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
d) Sčítání a odčítání do dvaceti – spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra

7) Slovní úlohy
a) V lese – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) V sadě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Čápi – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Na zahradě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
e) Na hradě – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
f) Na žaludech – vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
g) Hasiči – vyřeš tři slovní úlohy: úlohy

8) Magické čtverce
a) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 18:
čtverec
b) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 12:
čtverec
c) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 15:
čtverec

9) Malované opakování
a) Vybarvuj políčka v zadaném intervalu výsledku: list
b) Vybarvuj políčka podle výsledků příkladů: list

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.