Virtuální cesta po Evropě

První část vyhledávání informací na internetu věnujeme vyhledávání originálních stránek hlavních evropských měst. Učivo je propojeno s učivem vlastivědy. Vlastní práci věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– využívá informace z různých informačních zdrojů
– aktivně vyhledává a zpracovává informace

Bude pro nás snadné najít stránky hlavních evropských měst?

Zkusíme sestavit adresy podle vzoru: Vídeň se německy řekne Wien, je hlavním městem Rakouska (at) – můžeme tedy zapsat do prohlížeče www.wien.at . Paříž bude mít adresu www.paris.fr , Bratislava – www.bratislava.sk .

Jakmile se nám stránky načtou, zkusíme kliknout na některý z odkazů. Najdeme na stránkách hlavních měst nějaký zajímavý text či obrázek?

Otevřeme si textový editor Writer. Do nového souboru zapíšeme název hlavního evropského města, jeho internetovou adresu a zkopírujeme sem zajímavý obrázek či text ze stránek.

Kolik hlavních evropských měst se nám podaří navštívit? Využít můžeme pochopitelně i internetový slovník.

Soubor uložíme do svého adresáře. Vyučujícímu ho odešleme ke kontrole.

Napsat komentář