Hlavolamy

Hlavolamem je vše, co nutí člověka k přemýšlení. Rubikova kostka, sestavování puzzle, plánek k sestavení nějakého modelu, motor automobilu pro opraváře, či notový záznam písničky. Při dnešním setkání se zkusíme podívat na některé hudební hlavolamy.
Výstupy pro žáka:
– vyhledá noty půlové, čtvrťové a osminové, vyhledá jejich délky a dovede je reprodukovat
– vyjádří píseň pohybem

Kočka leze dírou a Kočka leze dolů

kocka

Nejprve si zazpíváme lidovou píseň Kočka leze dírou. Ve stejném tempu zazpíváme píseň Kočka leze dolů.

  • rozdělíme se na dvě poloviny a zpíváme obě písně současně
  • postavíme se do dvou řad proti sobě a zpěv písní doprovodíme zapsaným pohybem

Loučení, loučení

louceni

Lidová píseň pochází z Berounska. Zpívá o rozchodu dvou mladých lidí. Zpíváme ji procítěně, ne příliš hlasitě. V notovém zápisu si všimneme obloučku, který spojuje dvě noty. Oblouček naznačuje, že tyto noty máme zpívat nebo hrát vázaně – legato (souvisle, plynule, bez přestávky).

Poslech – Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll

Toto velkolepé varhanní dílo je jednou z nejznámějších skladeb J. S. Bacha. Zkomponoval ji na počátku 18. století ve Výmaru, kde působil deset let jako varhaník. Dal v ní vyniknout technickým možnostem varhan. Skladba je hodně složitá, zahrát ji mohou jen vynikající varhaníci. Monumentální vznešená hudba vyjadřuje myšlení a cítění lidí v baroku.

  • při poslechu ukázky zavřeme oči, představíme si prostor chrámu a sledujeme barvu zvuku varhan (v prostoru se zvuk krásně nese a jsme jím zcela obklopeni)
  • proč musí mít varhaník při hře této skladby hbité prsty (hraje ve velmi rychlém tempu)
  • jak na nás hudba zapůsobila (důstojně, přemýšlivě, pochmurně, tajemně)

Napsat komentář