Starý maják

V místech, kde hrozila za špatného počasí nebo za tmy srážka lodi se skálou vystupujícího pobřeží, stavěli naši předkové majáky. Uvnitř majáku žil člověk, který měl za úkol každý večer a samozřejmě za špatného počasí i ve dne rozsvítit světlo majáku. To vrhalo své paprsky do daleka a varovalo tak kolem plující lodě před nebezpečím.
Výstupy pro žáka:
– pro vyjádření svých pocitů a prožitků volí a kombinuje prostředky
– rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor
– zvládá přiměřeně ředění a míchání barev

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tempery, kelímek na vodu, misky na míchání barev, štětce různé velikosti

Provedení

  1. V současnosti můžeme některé staré majáky navštívit a podívat se, jak fungovaly. Je z nich vytvořené muzeum. Byly budovány na skalách tak, aby je nezalil ani příliv, ani vysoké vlny při případné bouřce. Jak silný asi musel být reflektor, aby jejich světlo bylo vidět dostatečně daleko.
  2. Prohlédneme si některé fotografie, abychom si udělali představu, jak takový maják vypadá.
  3. Naším úkolem bude zachytit atmosféru fungujícího starého majáku. Svět kolem ztemněl, bouře přinesla nejen blesky, ale také silný vítr, který rozbouřil moře. Obrovské vlny bičují skalnaté pobřeží. Právě v této chvíli je důležité, aby náš maják fungoval a varoval plující lodě před ztroskotáním.
  4. Malujeme temperovými barvami prostředí. Mícháme správné tóny, které zachytí atmosféru tohoto vypjatého okamžiku.
  5. Jasnějšími barvami překryjeme pozadí – malujeme maják na skalisku.
  6. Namícháme si žlutou barvu, kterou využijeme na světlo, které vrhá maják do daleka. Jedná se o jedinou spásu kolem plující lodě.
  7. Svou práci představíme spolužákům. Hodnotíme, jak se nám podařilo zachytit tento zlomový okamžik. Pomohly naše použité barvy zdůraznit závažnost práce obsluhy majáku?