Textové editory

V úvodní hodině věnované práci s texty žáky seznámíme s výhodami využití počítače k psaní textů, s textovými editory a blíže se spuštěním a oknem editoru Writer. Žáci si prakticky vyzkouší práci ve Writeru – budou plnit jednoduché úkoly. V předchozím oddíle „Začínáme s počítačem“ žáci využívali k psaní aplikaci Word Pad (součást Windows), nyní jejich zkušenosti rozšíříme textový editor z balíku OpenOffice.
Výstupy pro žáka:
– zrychluje psaní na klávesnici
– orientuje se při hledání písmen, číslic i dalších kláves

K seznámení s využitím textového editoru využijeme prezentaci. Nejprve společně zhodnotíme a shrneme výhody využití počítače k psaní textů, zodpovíme na otázku „Co jsou textové editory?“. Dále poznáme textový editor Writer z balíku OpenOffice, zkusíme si ho spustit na počítači a ukážeme si, co vše najdeme v jeho okně.

Prezentaci spustíme společně pro žáky. Na úvodní obrazovce je osnova celé hodiny. Před spuštěním druhé obrazovky zkusíme nejprve například formou brainstormingu se žáky zhodnotit výhody počítače pro psaní dokumentu. Nápady žáků zapíšeme na tabuli. Porovnáme je s druhou obrazovkou prezentace. Na obrazovce 3 a 4 si představíme textový editor. Počínaje obrazovkou 5 si žáci sednou ve dvojicích k počítači a spolu s učitelem podle prezentace vyzkouší:

  • tři způsoby spuštění textového editoru (slide 5)
  • obsah okna Writeru a místní nápověda (slide 6 a 7)

Na osmé obrazovce najdeme pokyny k samostatné žákovské práci. Pokud žáci chtějí splnit úkol samostatně, mohou. Standardně úkoly splní ve dvojici. Prezentaci necháme spuštěnou, aby žáci mohli postupovat po jednotlivých krocích. Na konci vyučovací hodiny nás jednotlivé dvojice seznámí s tím, jak úkol splnily (kontrola je na obrazovce 9).

Napsat komentář