Ohňostroj

Příchod nového roku lidé většinou společně slaví. Loučí se se starým rokem a vítají rok nový. V současnosti často kupují rachejtle a zkoušejí různé ohňostroje. Velké ohňostroje pro své obyvatele pořádají mnohá velká města. Každý z nás už nějaký ohňostroj zažil. Pokusíme se vybavit si jeho atmosféru v paměti.
Výstupy pro žáka:
– rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tužka

Provedení

  1. Jak se doma loučíte se starým rokem? Jak vítáte rok nový? Připravují rodiče ohňostroj?
  2. Pouze pomocí černé a bílé zaznamenáme pohyb a výbuchy raket při ohňostroji.
  3. Tužkou zakreslujeme dráhy jednotlivých raket vedle sebe i přes sebe, výraznou stopu lehce rozmažeme, jinde naopak zvýrazníme.
  4. Zaznamenáme velikost i charakter světel, která se snášejí z noční oblohy dolů.
  5. Využijeme i bílé barvy čtvrtky ke zvýraznění kontrastu ohňostroje (noční obloha).
  6. Svou práci představíme spolužákům – společně zhodnotíme estetický pocit z práce i vzniklý černobílý kontrast ohňostroje.

Ukázky prací:

 70

 71

Napsat komentář