Já a my

Známe hudební skladby, v nichž hraje jen jeden hráč – sólista. Ten se nemusí s nikým radit, může hrát, jak uzná za vhodné, musí jen hrát tak, aby se jeho vystoupení líbilo publiku. Na jiných skladbách se podílí hned několik hudebníků současně. Musí navzájem spolupracovat.
Výstupy pro žáka:
– určuje charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová
– tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Rozpočitadlo

En ten týky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos, natloukl si nos.

rozpocitadlo

 • Melodii říkanky promítneme žákům na tabuli.
 • Ukazujeme postupně melodii.
 • Zpíváme ukazovanou melodii na libovolné slabiky.
 • Zpíváme melodii na text rozpočitadla.

Já mám koně

ja_mam_kone

Čím se koně vlastně krmí? V písničce se zpívá o ovsu, obroku a jeteli. Oves a obrok je totéž – druh obilí. Jetel je zelené krmivo. Českou lidovou píseň zpíváme vesele, mírně rychle.

 • Při nácviku ji zpíváme na slabiky ja cha, zejména její obtížnější část (9. – 12. takt).
 • Vytleskáme její rytmus.
 • Při zpěvu věnujeme pozornost správné artikulaci.
 • Jak říkáme znaménku, které je zapsáno na konci prvního čtyřtaktí? (repetice)
 • Co tento znak znamená? (opakování prvního čtyřtaktí)
 • Jaké druhy not najdeme v písni?

Poslech – Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur

Poslechneme si, jak spolupracuje sólista s orchestrem. Všimneme si, jak si melodii navzájem předávají. Tento koncert byl určen právě vynalezené trubce s klapkovým mechanismem. Haydnův přítel, člen orchestru císařské kapely ve Vídni, byl jedním z prvních hráčů na tento nový nástroj.

 • Poznáme nástroj, na který hraje sólista?

Já jsem malý mysliveček

ja_jsem_maly_myslivecek

Zlidovělou píseň zpíváme tanečně.

 • V jakém taktu je tato píseň?
 • Podle které značky to poznáme?
 • Budeme moci při zpěvu písně pochodovat?
 • V kruhu zkusíme jednoduchý pohybový doprovod – valčíkový krok.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář