Mluvíme ve větách

Uvědomujeme si, že náš mluvní projev se skládá z vět. Ty často spojujeme do souvětí. Podle postoje mluvčího rozlišujeme jednotlivé druhy vět.

1) Spojujeme a oddělujeme věty
a) Spojujeme věty – rozliš jednoduchou větu a souvětí: větné celky
b) Spojujeme věty – doplň vhodné spojky: souvětí
c) Spojujeme věty – spoj věty v česká přísloví: přísloví
d) Doplňování vět v souvětí: cvičení
e) Rozlišíme jednoduchou větu a souvětí: cvičení

2) Pořádek vět
a) Říkadlo – seřaď věty podle toho, jak je říkáme za sebou: říkadlo
b) Bajka Vrána a liška – seřaď věty podle děje: bajka
c) Pohádka O perníkové chaloupce – seřaď věty podle děje: pohádka
d) Skládáme věty ze slov: cvičení

3) Druhy vět
a) Pohádka – urči druhy vět: pohádka
b) Pohádka – urči druhy vět: pohádka
c) Bajka – urči druhy vět: bajka
d) Bajka – urči druhy vět: bajka
e) Pohádka – doplň znaménka za větami: pohádka
f) Pohádka – doplň znaménka za větami, urči druh věty: pohádka
g) Vtip – doplň znaménka za větami, urči druh věty: vtip
h) Procvičování: cvičení – cvičení

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.