Poloha Evropy na Zemi

Ve druhé vyučovací hodině si stanovíme hranice Evropy, poznáme nejznámější poloostrovy a ostrovy. Poloze Evropy věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
– z map vyčte potřebné údaje

Na mapě Evropy si ukážeme hranice s Asií: pohoří Ural, řeku Embu, západní pobřeží Kaspického moře a sníženinu k Černému moři. Pokračování hranice: Černé moře, Středozemní moře, pobřeží Atlantského oceánu, Severní ledový oceán. Zmíníme se o sousedních světadílech – Asii a Africe.

Seznámíme se s některými evropskými poloostrovy a ostrovy. Pro snazší zapamatování si je připodobníme. Všimneme si také rozdílu mezi poloostrovem a ostrovem.

  • Skandinávský poloostrov (hlava psa)
  • Pyrenejský poloostrov
  • Apeninský poloostrov (bota kozačka)
  • Balkánský poloostrov (dlaň s prsty)
  • Island
  • Britské ostrovy
  • Sicílie

Pro výklad a snazší práci s mapou využijeme prezentaci. Pro žáky připravíme kartičky s pojmy – vystříhají si je a správně umístí na nástěnnou mapu Evropy. K procvičení učiva žákům rozdáme pracovní list. Do něj podle příruční mapy doplňují názvy ostrovů, poloostrovů a sousedních světadílů označených čísly.

K dalšímu procvičení práce s mapou Evropy je připraven výukový program Cestujeme po České republice a Evropě. V oddílu Cestujeme po Evropě zvolíme sekci Poznáváme Evropu. Zde si vybereme učivo Poloha. Lehčí varianta je Určujeme, obtížnější Hledáme. Po procvičení si žák může na počátku příští hodiny své výsledky zkoušení vytisknout, nalepit do svého sešitu a oznámkovat.

Napsat komentář