Státní symboly

Ve čtvrté části vlastivědného učiva ve 4. ročníku se seznámíme se státními symboly a jen velmi obecně se státními svátky. Státní svátky vyhledáváme v kalendáři a společně se pokoušíme zdůvodnit, proč si tyto dny připomínáme. Je třeba si uvědomit, že souvisejí s historií, takže si je znovu připomeneme později v historickém učivu. Státním symbolům věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
– rozpoznává symboly našeho státu a objasňuje jejich význam

Se všemi státními symboly České republiky, jejich významem a využitím se seznámíme v prezentaci. Tu můžeme doplnit poslechem státní hymny. V závěru prezentace najdeme opakování učiva, v němž je obsažen zápis do sešitu.

K zopakování státních symbolů a české hymny je připraven pracovní list.  Shrnutí učiva o České republice jako demokratickém státě obsahuje první opakovací půllist, který využijeme jako stručné shrnutí.

Žáky při vyučovacích hodinách podněcujeme k aktivitě, ke zjišťování informací o státních symbolech a státních svátcích. Musíme si uvědomit, že učivo je obtížně uchopitelné, spíše v obecné rovině, proto žákům musíme připravit dostatek názoru.

Napsat komentář