Slet čarodějnic

Pálení čarodějnic o Filipojakubské noci v noci z 30. dubna na 1. května je dodnes živý lidový zvyk. Lidé se scházejí u zapálených ohňů, protože tato noc je pokládána za magickou. Čarodějnice se slétají na čarodějnický sabat, otevírají se jeskyně, ve kterých se dají nalézt poklady. U ohňů se zapalují smolná košťata, která se vyhazují do výšky. Na tuto noc se společně připravíme – společně vytvoříme čarodějnice, které rozvěsíme po celé škole.
Výstup pro žáka:
– na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil

Potřebný materiál a pomůcky

barevná čtvrtka A3, dva bílé kancelářské papíry, nůžky, lepidlo, voskovky, různé předměty se zajímavě strukturovaným povrchem: zbytky záclon, pytlovina, vlnitá lepenka, mince, kousky dřev, hřebeny, podrážky bot…

Provedení

  1. Společně si povíme o různých strukturách povrchů, předvedeme si předměty s odlišnou strukturou, osaháme si je.
  2. Ukážeme si provedení frotáže pomocí kancelářského papíru a voskovky.
  3. Žáci si nastříhají kancelářský papír na menší kusy a postupně si zkoušejí vytvořit frotáže různých předmětů. Navzájem si pomohou, porovnají své otisky. Vzorník otisků si položí na své pracovní místo.
  4. Každý žák si rozmyslí, jaká bude jeho čarodějnice, zda hodná, či zlá, přiletí na koštěti, či bude sedět, co bude mít na sobě.
  5. Na další kancelářský papír si postupně předkreslíme část čarodějnice (obličej, šátek, koště…), vybereme si podle svého vzorníku vhodný vzor. Předkreslenou část čarodějnice přiložíme na předmět a posouváním papíru tvoříme frotáž tak dlouho, až je celá část vyvzorkovaná. Takto si připravíme všechny díly čarodějnice – můžeme je samozřejmě vrstvit na sebe (šaty – zástěra – kapsa).
  6. Jakmile máme na lavici připravené a sestavené všechny díly čarodějnice, postupně je přilepíme na barevnou čtvrtku.
  7. Po vzájemném předvedení a hodnocení čarodějnice rozvěsíme ve škole.

Ukázky žákovských prací:

 90v

92v 94v

Napsat komentář