Tvrdé a měkké souhlásky

Nejdůležitější gramatické učivo druhého ročníku procvičujeme opravdu důkladně. Dbáme na dobré osvojení všemi žáky.

Vysvětlení učiva – pravopis y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách: přehled učiva
Souhlásky – barevně rozliš souhlásky tvrdé, měkké, obojetné: šest listů

1) Tvrdé souhlásky
a) Tvrdé souhlásky – seřaď řadu tvrdých souhlásek: řada
b) Tvrdé slabiky – seřaď řadu tvrdých krátkých slabik: řada
c) Tvrdé slabiky – seřaď řadu tvrdých dlouhých slabik: řada
d) Tvrdé slabiky – do slov doplňuj vynechané tvrdé slabiky: slovní spojení
e) Tvrdé slabiky – do slov doplňuj vynechané tvrdé slabiky: slovní spojení
f) Tvrdé souhlásky – slova piš tak, aby vyjadřovala větší množství: doplňovačka
g) Tvrdé souhlásky – doplňuj y, ý po tvrdých souhláskách: slovní spojení
h) Tvrdé souhlásky – doplňuj y, ý po tvrdých souhláskách: slovní spojení

2) Měkké souhlásky
a) Měkké souhlásky – seřaď řadu měkkých souhlásek: řada
b) Měkké slabiky – seřaď řadu měkkých krátkých slabik: řada
c) Měkké slabiky – seřaď řadu měkkých dlouhých slabik: řada
d) Měkké slabiky – do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení
e) Měkké slabiky – do slov doplňuj vynechané měkké slabiky: slovní spojení
f) Měkké souhlásky – slova piš tak, aby vyjadřovala větší množství: doplňovačka
g) Měkké souhlásky – doplňuj i, í po měkkých souhláskách: slovní spojení
h) Měkké souhlásky – doplňuj i, í po měkkých souhláskách: slovní spojení

3) Opakování
a) Zvířata – zapisuj zvířata podle nápovědy: doplňovačka
b) Dvojice slov – do vět doplň správná slova: přiřazování
c) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
d) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
e) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: slovní spojení
f) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty
g) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty
h) Tvrdé a měkké souhlásky – doplňuj vynechaná y, ý, i, í: věty
ch) Doplň správné hlásky: hra
i) Hlásková stavba slov: hra

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.