U vody

Společně se vydáme k nejdelší české řece Vltavě. Něco nám o ní prozradí symfonická báseň Bedřicha Smetany. Zazpíváme si vodní vzpomínku na vodáky, kteří právě Vltavu rádi splouvají.
Výstup pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Poslech – Bedřich Smetana: Vltava

Náš významný hudební skladatel, který žil v letech 1824 – 1884, dokončil tuto symfonickou báseň za pouhých 49 dní. Skládal ji v době, kdy už neslyšel. Je oslavou naší nejdelší řeky. Ukazuje její tok od prvních pramínků až do jejího konce v řece Labi. Hudba tu bez přestání zobrazuje zurčící vlnky, říčku, či mohutný tok. Vypráví i o dění na obou březích – zavede nás na loveckou slavnost, svatbu, k pohádkovému reji Rusalek. Při pozorném poslechu naší ukázky uslyšíme Vltavu pramenit, přeneseme se k širokému toku, uslyšíme lesní honitbu a ve vesnici zaslechneme svatebčany.

  • při opakovaném poslechu zjistíme, ve které části hra orchestru nevyjadřuje zvuky vodního toku (hudba polky)

Červená řeka

cervena_reka

Americká lidová píseň je také o řece se skalami v okolí. Zde se jedna z dívek zamilovala do kovboje, kterému ani ona nebyla lhostejná.

  • v notovém zápisu si určíme druhy not a pomlk
  • v závěru nácviku píseň zazpívají dívky

Poslech – Steve Reich: Sextet

Podobně jako řeku či potůček, vnímáme i hudbu jako plynoucí proud tónů, zvukových barev, akordů. V následující skladbě muzika bublá jako potůček, přirozeně, ve stále stejném tempu. Její název Sextet naznačuje, že je určena pro šest hudebníků. Hrají na různé hudební nástroje. V naší ukázce má hlavní slovo marimba, což je černošský nástroj podobný xylofonu.

  • po opakovaném poslechu diskutujeme, jak na nás ukázka zapůsobila, co jsme si představili (barvy, tvary, chutě, vůně…)

My pluli dál a dál

mypluli

Tuto písničku složil jeden z vodáků, kteří rádi sjížděli Vltavu na lodičkách.

  • spočítáme osminové pomlky v písničce
  • do notového sešitu zapisujeme noty a pomlky v taktech
  • rozdělíme se na týmy, jedni zpívají, druzí se pokusí o pohybový doprovod

Napsat komentář