Počítač a jeho příslušenství

Ve druhé vyučovací hodině informatiky se seznámíme s počítačem, u kterého budeme pracovat. Poznáme některá příslušenství a žáky poučíme o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače.
Očekávané výstupy pro žáka:
– pozná části počítače a přídavná zařízení; ví, k čemu slouží
– využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií
– respektuje pravidla bezpečné práce, nezasahuje dovnitř počítače a periferií

Vlastní počítač může být vybaven DVD mechanikou s vypalovačkou. Sem vkládáme disky k vypálení či k načtení souborů. Na přední straně, zboku či zezadu jsou USB porty k připojení zařízení jako je mobilní telefon, digitální fotoaparát, kamera, flash disk.

Vstupním zařízením každého počítače je klávesnice a myš. Dále k němu může být připojen například joystick využitelný při hrách či skener k digitalizaci obrázků, fotografií a textu.

Výstupním zařízením počítače je monitor, reproduktory, sluchátka či tiskárna. K některým počítačům je připojen dataprojektor k velkoplošné projekci obrazovky na stěnu či interaktivní tabule, kterou využíváme při výuce.

K výkladu využijeme prezentaci, důraz klademe na bezpečnost a ochranu zdraví. V závěru hodiny žáci diskutují v týmech o tom, jak u počítače sedět, jakým způsobem pracovat.

Napsat komentář