Země ve vesmíru

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety.
Rozsah tématu: 8 až 10 vyučovacích hodin
Výstupy pro žáka:
– seznámí se s problematikou vzniku Země a života
– porovná planety sluneční soustavy
– vyhodnotí naši planetu v sluneční soustavě
– zdůvodní střídání dne a noci
– vysvětlí střídání ročních období
– vysvětlí důležitosti základních podmínek pro život na Zemi

Témata, kterým se v rámci této výuky věnujeme:

  • sluneční soustava
  • vesmír a jeho zkoumání
  • Země ve vesmíru – velikost, magnetické a gravitační pole, vzdušný obal
  • pohyby Země – čas a denní doby na Zemi, časová pásma, roční období

Důraz klademe především na samostatné vyhledávání informací a týmovou spolupráci při tvorbě prezentací (posterů) pro ostatní spolužáky.

K tématu Sluneční soustava máme připravenu prezentaci. Poté by si měly jednotlivé žákovské týmy připravovat postery pro ostatní spolužáky. Pro čerpání informací využijí encyklopedií. Zadání pro týmy: vyhledejte a zpracujte informace k zadanému tématu, poté je představíte a přednesete ostatním spolužákům. Témata: planety, hvězda, komety, měsíce, vzdálenosti ve vesmíru. K procvičení tohoto učiva je připraven první a druhý testík – Země ve vesmíru a Planety sluneční soustavy.

K tématu Vesmír a jeho zkoumání máme připravenu prezentaci s širším záběrem. V ní se věnujeme diskusi o vesmírných tělesech a jejich vzdálenostech, některým souhvězdím, galaxiím, možnostem zkoumání vesmíru. Při poznávání souhvězdí využijeme pomůcku Otáčivá mapka hvězdné oblohy. Zvířetníková souhvězdí můžeme propojit s opakováním písemného počítání v matematice. Vytištěné listy rozdáme žákům a využijeme je v hodinách matematiky. Mezipředmětové vztahy s tímto tématem obsahuje pracovní sešit z Nové školy Brno Od příkladů ke hvězdám, který v hodinách matematiky využijeme k posílení znalostí žáků. K procvičení učiva je připraven třetí, čtvrtý a pátý testík – Souhvězdí na noční obloze, Zvířetníková souhvězdí a Pozorování oblohy.

Ke zkoumání vesmíru žákovské týmy opět připraví postery pro ostatní spolužáky se zjištěnými informacemi na témata: první zkoumání vesmíru a poznatky lidí ve středověku, první družice ve vesmíru a pokusy se zvířaty, první lidé ve vesmíru, objevování Měsíce, spolupráce na ISS, zkoumání hvězd a planet, plány do budoucna.

U tématu Země ve vesmíru provedeme pokusy s magnety – odpuzování, přitahování, velikost magnetické síly, druh materiálu k působení. Poznatky rozšíříme na Zemi – význam magnetického pole Země. Dále provedeme pokus s gravitační silou, jejím měřením, pokus se zátěží na provázku a jejím kroužením nad podlahou. Zde si vysvětlíme, jak je možné, že umělé družice Země nepotřebují ke svému pohybu žádné palivo. Povíme si o gravitačním poli vesmírných těles a jeho významu pro život na Zemi. Zopakujeme si složení vzdušného obalu Země a jak působní gravitace na něj. Porozumíme významu vzdušného obalu na život na Zemi.

Pohyby Země si nejprve prozkoumáme pomocí stínu vrženém svítícím sluncem na předmět ve třídě. Poté si vše vysvětlíme při pokusu s glóbem a baterkou. Simulujeme si střídání dne a noci i ročních období. Figurka z plastelíny přilepená na glóbu nám pomůže pochopit rozdělení Země na časová pásma. Na glóbu si najdeme nultý poledník, zkusíme objasnit zavedení letního času.

Závěrečné shrnutí
– názvy planet: tvoříme dvojice – testík –
– znalosti o vesmíru – doplňovačka –
– souhlas s tvrzením – tvrzení –

Přezkoušení znalostí žáků můžeme provést za pomoci šestého testíku  a opakovací písemné práce.

Pro zájemce můžeme využít také opakovací práci Výzkumná mise do vesmíru.

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář