Zvířátka

Hudební skladatelé nám dokáží hudbou představit zvířata, která můžeme spatřit v ZOO. My zatím umíme zvířata ze ZOO popsat slovy, nyní si poslechneme, jak věrně je dokáže zachytit hudební skladba.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
– reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Poslech – Camille Saint Saens: Karneval zvířat

Toto dílo je složeno ze čtrnácti drobných skladbiček, které autor zkomponoval jako hudební hříčku pro pobavení svých přátel. Ve skladbě se představuje mnoho různých zvířátek tančících na bále.

Slon
Jeden slon spolknul zvon
mango – lango – pimpampon.
Kudy chodí, tudy zvoní
závidí mu všichni sloni,
všichni chtějí být jak on.
Mango – lango – pimpampon.

Báseň přednese učitel, žáci deklamují v rytmu mango – lango – pimpampon. Dbáme na správný rytmus.

Slon – Tak velké a těžké zvíře umí ztvárnit jen kontrabas. Je to trochu neohrabané zvíře, pohybuje se houpavě.
Pochod lvů – Jak vypadají lvi? Jsou to králové zvířat, musí být tedy královsky uvedeni. Pochodují ve skutečnosti? Jak se pohybují?
Antilopy – To jsou zvířata, která umí rychle běhat.
Klokan – Tohle zvíře raději skáče, než běhá.
Se zvířátky se rozloučíme při jejich průvodu. Přivři oči a zkus si je představit Je jich tu opravdu hodně.

Masožravá kytka

masozrava_kytka

  • Při zpěvu této žertovné písničky se nadechujeme vždy po čtyřech taktech.
  • Dáváme pozor, abychom opravdu zpívali a nejen odříkávali text.

Hraní na zvířátka

Staneme se orchestrem hlasů zvěře. Rozdělíme se do skupinek po čtyřech. Každá skupinka si vybere jedno zvířátko a bude napodobovat jeho hlas (mňau, haf, bú…). Která skupinka bude v určité chvíli napodobovat hlas zvoleného zvířátka, určí dirigent. Podle jeho ukazování měníme výšku, sílu i barvu hlasu.

Lítala si laštověnka

litala_si_lastovenka

  • Moravskou lidovou píseň zpíváme mírně.

Psaní not

  • Podíváme se do notového zápisu na noty. Podle toho, jestli stoupají, nebo klesají, musíme zpívat.
  • V sešitě si procvičíme čtvrťové a půlové noty.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář