Lucemburský stát – historické obrázky

historie63

Jednání českých pánů s německými měšťany roku 1309 o tom, kdo by měl vládnout.

historie64

Příjezd Jana Lucemburského do Prahy.

historie65

Eliška prchá v přestrojení z Prahy před svým manželem Janem Lucemburským.

historie66

Křest Václava (Karla IV.) roku 1316.

historie67

Jan Lucemburský dal roku 1319 uvěznit Elišku s malým Václavem.

historie68

Karel IV. u hrobu své matky roku 1333.

historie69

Jan Lucemburský doporučuje sněmu svého nástupce, Karla IV.

historie70

Jan Lucemburský v bitvě u Kreščaku.

historie71

Založení Pražské university roku 1348. Arcibiskup Arnošt z Pardubic předčítá zakládací listinu v přítomnosti zástupců všech čtyř fakult.

historie72

Příjezd Karla IV. do Říma ke korunovaci na císaře (rok 1355).

historie73

Roku 1357 položil Karel IV. základní kámen k novému, kamennému mostu, na místě poškozeného Juditina mostu.

historie74

Karel IV. zakládá vinice ve středních Čechách.

historie75

Budování Hladové zdi na Petříně.

historie76

Karel IV. objevil horké prameny, při kterých založil roku 1370 Karlovy Vary.

historie77

Smrt Karla IV. v roce 1378.

historie78

Král Václav IV na pražském trhu.

historie79

Václav IV. chtěl v Kladrubech u Stříbra zřídit nové biskupství. Arcibiskupský vikář Jan z Pomuku to překazil. Byl za to mučen a umírající svržen roku 1393 do Vltavy.

historie80

Roku 1394 zajali čeští páni krále Václava IV. na Pražském hradě. Sami se ujali vlády v zemi.

historie81

Lazebnice Zuzana pomohla Václavu IV. utéct ze zajetí. Převezla ho na loďce na druhý břeh Vltavy.

historie82

Pražské bouře proti Židům.

Napsat komentář