Rondo

Rondo znamená kolečko, kroužek. Jedna hudební myšlenka je střídána pokaždé jinou melodií, ale stále se vrací. Toto hlavní téma musí zaznít nejméně třikrát. Rondo si společně vyzkoušíme – jako hlavní melodii, které se budeme držet, využijeme píseň Pějme píseň dokola.
Výstup pro žáka:
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Pějme píseň dokola

dokola

Při zpěvu se píseň obvykle využívá jako rozpočitadlo – na koho vyjde poslední slabika, řekne název písničky, kterou společně zpíváme.

Hudební rondo si můžeme společně sestavit před zpěvem. Píseň Pějme píseň dokola využijeme jako hlavní hudební myšlenku. Další písně – mezivěty (kuplety) – které v hudební hře uplatníme, vybereme před vlastním zpěvem. Rondo poté provedeme bez zastavování. Mezivěty mohou zpívat i sólisté či žákovské týmy.

Příklad ronda: Pějme píseň dokola – Avignonský most – Pějme píseň dokola – Na tom bošileckým mostku – Pějme píseň dokola – Uhynula na salaši slanina – Pějme píseň dokola – Tráva neroste – Pějme píseň dokola

Poslech – Francois Joseph Gossec: Rondo

V hravém díle hudebního belgického skladatele se představí dvě harfy. Úvodní část patří hlavní hudební myšlence ronda. Poté je vystřídána dalším tématem, ve kterém mají vedoucí úlohu harfy. Názvuk hlavního tématu ronda se poté objeví znovu. Jeho doslovná citace pak zazní na konci hudební ukázky.

  • Kolikrát se snažila hlavní hudební myšlenka ronda navrátit? (dvakrát)
  • Je hudební věta nahrána celá, nebo část chybí? (část chybí, hlavní téma se musí opakovat třikrát)

Harfu řadíme mezi strunné drnkací nástroje. Patří k nejstarším hudebním nástrojům. Svým tvarem připomíná trojúhelník. Krk harfy je podobný ležatému písmenu S. Spojuje opěrný sloup s rezonanční skříní nástroje. Je poměrně vysoká, měří 175 – 180 cm. Celkem sedm pedálů slouží k přelaďování 47 strun nástroje. Jednotlivé tóny vyluzuje hráč brnkáním prstů o struny.

Žádnyj neví, co sou Domažlice

domazlice

Písnička o kroužku pochází z Chodska. Uhádnete, o jakém kroužku je řeč?

  • Zpěv písně doprovodíme jednoduchou rytmickou figurou. Podupem zvýrazníme první (přízvučnou) dobu třídobého taktu. Na obě lehké doby tleskneme.

Říkadlo o sýčkovi a sově Jindřicha Balíka je také napsáno ve formě ronda.

Basta fidli, kdo tu bydlí?
Jeden malý sýček, má stříbrný klíček.
Basta fidli, kdo tu bydlí?
Jedna stará sova, mu ten klíček schová.
Basta fidli, kdo tu bydlí?
Můžem začít znova od prvního slova:
Basta fidli, kdo tu bydlí?

  • Společně zhudebníme stále se opakující větu „Basta fidli, kdo tu bydlí?“
  • Poté ji střídáme s mluvenými odpověďmi.
  • Vymýšlet můžeme i vlastní sloky.

Napsat komentář